Vlčnov

Hradištěk

Graficke pismenko Mezi kolonizátory tzv. Lucké provincie ve 13. století patřil i Boreš z Riesenburka, který občas sídlil i na Vlčnově v místě zvaném Hradištěk. Svědčí o tom keramika nalezená na tomto místě. Mimoto jihovýchodně od kostela sv. Jakuba Staršího údajně existoval i další hrádek v poloze "Vala". Na počátku 14. století patřil Vlčnov Petrovi a po něm Jindřichovi z Kravař a Plumlova, který jej prodal Archlebovi z Lipiny. V této době tvrz na Hradišťku již nějakou dobu zřejmě nebyla, takže Archleb z Lipiny si postavil tvrz novou pravděpodobně v poloze "Vala" a založil rod Vlčnovských. Tvrz se poprvé uvádí v roce 1466, kdy obec s tvrzí prodal Jiří z Vlčnova Jindřichovi z Morkovic. V roce 1492 se tvrz při prodeji již neuvádí.

 
Graficke pismenko Starší tvrz na Hradišťku je téměř zcela zaniklá. Rozeznatelné je už jen mírně vyvýšené oválné jádro a patrné projmutí příkopu na severu. Východní část tvrziště vzala za své při stavbě místní školy.

Text: historie
11.3. 2021 - Dohňanský Dušan - zdroj : M.Plaček -Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí; V.Nekuda, M. Unger - Hrádky a tvrze na Moravě