Graficke pismenko Původní tvrz přímo ve vsi dal postavit Jindřich Kunáš z Machovic mezi léty 1587-1589 a nazval jí Vildštejn (v písemných pramenech již v červnu 1589 ho nacházíme s přídomkem z Vildštejna). Po 100 letech držení tvrze v r. 1687 ji s celým okolním majetkem prodává Jiří Jaroslav Kunáš knížeti Ferdinandovi ze Schwarzenbergu. Při tomto prodeji byla tvrz popsána jako patrové stavení z kamene a dřevěného poschodí, jehož stěny měly hliněnou omazávku. V přízemí se nacházela veliká nevytápěná světnice, čtyři komory, kuchyňka a síň a vcházelo se odtud do dvou sklepních prostor a podzemní lednice. Patro bylo tvořeno pěti světnicemi, klenutou komorou a prostrannou síní. Popis se zmiňuje o značných nákladech na opravu tvrze a vzhledem ke ztrátě rezidenční funkce se jevila novému majiteli jako zbytečná. Na druhé straně byla však tvrz za Schwarzenbergů v nějaké podobě nadále zachována a udržována (nález mincí pod střešním trámem r. 1688) a nejspíše zanikla nejpozději r. 1815, kdy proběhla celková přestavba čejkovického panského dvora. Tvrz stávala pravděpodobně v místech jihovýchodní obytné budovy dvora.

Text: historie
12.12. 2020 - Tvrze,hrady a zámky Českobudějovicka,Hist.-vlast.spolek Č.B.,Daniel Kovář,2011; Jaroslav Špiroch