Graficke pismenko Tvrz byla založena pravděpodobně na konci 13. století a roku 1316 je zaznamenán Boheš z Velemyšlevsi. Dalším, kdo používal stejný přídomek, byl Vintíř z Rané a Velmyšlevsi zaznamenaný v letech 1319–20. O sedm let později byl zapsán jako svědek na listině Vlastibora z Přílep Ondřej z Velemyšlevsi. Dalšími vlastníkem vesnice byl Arnold, jenž se zúčastnil 20. dubna 1398 obdarování kostela v nedalekých Minicích a také Jan z Velemyšlevsi připomínaný roku 1403. Ves jim ale asi nepatřila celá, protože její část zapsal Hynek Kamaréř na věno své manželky Bonuše. Vlastní tvrz s největším dílem vesnice ale držel již zmíněný Jan, který na ni také napsal věno své ženy Anně. Ta svůj díl prodala roku 1415 Pešíkovi Šatkovi z Hořetic. Po Pešíkově smrti tvrz i s příslušenstvím získal Ješek z Velemyšlevsi, který ji držel ještě roku 1452. V první polovině 16. století patřil statek s tvrzí Mikulášovi až do roku 1556, kdy celé zboží koupil Sebastián Beřkovský ze Šebířova. Za dva roky zase celý majetek přešel zpět na Mikuláše a po jeho smrti jej zdědili synové Adam a Mikuláš. Ti pak Velemyšleves rozdělenou na několik dílů drželi několik let. Roku 1577 byl statek pronajat Jiříkovi Hochhauzárovi z Hochhausu na Alberce a Truzenicích, který jej roku 1582 koupil. V této době ale patrně stará tvrz už neexistovala, neboť byla v první polovině 16. století nahrazena novou tvrzí na místě dnes již zbořeného zámku.

Text: historie
27.3. 2010 - Prudký Martin podle Ohrožené hrady, zámky a tvrze - Jiří Úlovec