tvrz Údraž

Horní tvrz

Graficke pismenko Původně gotická stavba je protáhlého půdorysu s dvěma nadzemními podlažími. Jižní štít a nároží tvrze zdobí dosud zčásti dochovaná renesanční výzdoba. Přízemí je přístupné od západu pravděpodobně nepůvodním barokním portálem. Dnes ho tvoří tři místnosti, z čehož dvě jsou původně renesanční s valenými klenbami, třetí má prostý dřevěný strop. Z prostřední místnosti vede schodiště do prvního patra. V prvním patře jsou místnosti dvě, na jižní straně téměř čtvercová renesanční místnost s výsečovou klenbou, v místnosti jsou patrná jak zazděná původní okna, tak v jihovýchodní částí zazděný pravděpodobně vstup na prevet, v jihozápadním rohu zazděné místo po krbu. V místnosti se pravděpodobně nachází původní dlažba. Vstup do místnosti tvoří raně renesanční portál. Patrně šlo o nejluxusnější místnost tvrze a sloužila k bydlení panstva. V druhé místnosti je patrná stopa po zbourané příčce oddělující schodiště od severní místnosti.

Text: popis
21.4. 2020 - Petr Nožička , čerpáno z Encyklopedie českých tvrzí III., kol. autorů, Argo 2005, Hrady, Hrádky a tvrze na Písecku,T. Durdík, F. Kašička, B. Nechvátal, Prácheňské muzeum, Písek 1995