Graficke pismenko Nejstarší zmínky o tvrzi jsou z přelomu 13. a 14. století. V sedmdesátých letech 15. století ji přestavěl zemský písař Mikuláš Sviták z Landštejna na nevelký, ale honosný hrad. Ten však už za následujících vlastníků Smiřických ztratil připojením k černokosteleckému panství postavení šlechtického sídla. Od konce sedmdesátých let 16. století byl pouze sídlem vrchnostenských úředníků. Po obléhání Švédy v roce 1639 nebyl už udržován a postupně chátral. Na konci 18. století byl mimo věž téměř rozebrán na materiál pro dostavbu rozsáhlého hospodářského dvora, jehož jedna budova je rovněž pozdně gotická. Zajímavou historii zaznamenávají dobové prameny: V roce 1837 uprostřed žní prý přijeli kočárem dva muži a vystoupili do podkroví věže. Tam pod trámy vylámali otvor, vyzvedli z něj velkou truhlu a odjeli. Přes veškeré úřední pátrání se nepodařilo tyto muže, kteří údajně odvezli část rodového pokladu pánů Smiřických, ani zadržet ani zjistit. Z původní gotické zástavby se dodnes dochovaly jen zbytky paláce, části obvodového zdiva s kvádrovým nárožím bašty a především vstupní, 20 m vysoká hranolová věž. V 2. patře věže kryté mansardovou střechou se zachovala krásná hvězdová klenba připomínající parléřovský vzor.

Text: historie
12.8. 2002 - web