Graficke pismenko Tvrz byla chráněna potokem a příkopem s vnějším valem. Z tvrze se do dnešní doby dochovaly gotické sklepy a renesanční přízemí. Sklepy jsou postaveny z hrubého lomového kamene a zaklenuty valenou klenbou. Ve sklepě je studánka sloužící k odvodnění. Podle informační tabule je voda ze studánky odváděna do potoka místy původním dřevěným potrubím. Přízemí je obdélníkového tvaru o rozměrech asi 26 x 16 m, postavené s kamene a cihel, s několika portálky s kamenným ostěním. V některých místnostech renesanční hřebenová klenba po úpravách ze 16. stol. Hrázděné a roubené patro je z přestavby na hostinec na přelomu 18. a 19. stol.

Text: popis
6.8. 2009 - L.P., Informační tabule u místa