Graficke pismenko Dosud jasně čitelné tvrziště je tvořeno přibližně okrouhlým pahorkem jádra o průměru v koruně asi 38 m. V jeho jižní části je nevýrazná sníženina na půdorysu čtverce o straně 14 m. Některými prameny je interpretována jako pozůstatek obytného objektu. Tuto domněnku nelze bez výzkumu potvrdit, není ani prokázáno, že je současná s tvrzí.

 
Graficke pismenko Jádro vystupuje o 2-3 metry nad hladinu vodního příkopu širokého 10 a hlubokého 2,5 m, před nímž je vyhozen val dosud až 2,5 m vysoký. Příkop je dodnes zavodněn, zdrojem vody byly dva rybníky, od severu již zrušený Dýmák (Suchý rybník), od jihu dosud zavodněný Malý Pobočník.

Text: popis
7.2. 2007 - Zany