Graficke pismenko O těšnovské tvrzi se nedochovaly žádné stopy v písemných pramenech, není ani jisté, zda se skutečně jmenovalo Těšnov. toto jméno se pro přilehlý les poprvé objevuje až v roce 1587, později bylo spojováno se zdejšími rybníky. Existence zaniklého panského sídla se odrazila i v názvu „Zpropadený zámek“ používaném pro tvrziště v 19. století.

 
Graficke pismenko Podle nálezů keramických střepů lze život tvrze datovat do 15. století, kdy byla zdejší krajina součástí potštejnského panství.
 
Graficke pismenko V lese Těšnově severně ode vsi Horek ležícím, blíže myslivny Smetana řečené, nachází se tvrziště neveliké, posud příkopem jen v suchých letech tak tak vyschlým obehnané. Že tu tvrz nějaká stála, jest jisto, a že se jmenovala jako les, totiž Těšnov, víře velmi podobno; historických zpráv však o té tvrzi naprosto nemáme, any staré dsky zemské shořely a krajina tato již v 15. století k panství Potšteinsko - Litickému náležela.

Text: historie
7.2. 2007 - Zany, August Sedláček, Hrady, zámky a tvrze české, kniha 2