Graficke pismenko Středověký svobodný dvůr (tvrz) byl založen na obdélném půdoryse, dnes svou delší osou kolmo na hlavní silniční tak vsí. Obvod dvora (tvrze) patrně tvořila masivní kamenná zeď k níž se z vnitřní strany přimykaly kamenné a obytné a dřevěné provozní objekty. Původní kamenná zeď se doposud takřka v celé své délce zachovala na severní straně dvora. Původní nádvorní kamenná zeď se také zachovala v západní části severního objektu. Otázkou však může být, je-li současný areál celým areálem někdejšího dvora či jeho severní polovinou. Dle starších map (z 1. pol. 19. století) se rozsah plochou jeví větší, rozšířený k jihu. Na mapách je však jižní a jižní polovina západní fronty bez zástavby (nepočítaje drobnou kůlnu na jihu). Byla zastavěna budovami i tato část dvora? Dnes tuto domněnku jen těžko někdo potvrdí.

 
Graficke pismenko V současnosti je jižní polovina někdejšího středověkého dvora rozparcelována a prochází jí přístupová komunikace za dvůr. Východní část dvora tvoří samostatný dům moderně přestavovaný na penzion. Po budově ve východní části severní fronty zůstala jen vnější obvodová kamenná zeď prolomená několika půlkruhově zakončenými okénky. Zbylou polovinu severní fronty tvoří kamenná hospodářská budova, ve které jsou stáje a dílny. Západní křídlo tvoří nově opravená obytná budova obrácená k přístupové straně.

Text: popis
3.4. 2007 - Jan P. Štěpánek