Graficke pismenko Obec Svárov údajně vznikla mezi 10. a 11. stoletím, přičemž jejími zakladateli byli Svárovci ze Svárova, kteří snad patřili k nejstarším vladyckým rodům na Moravě. První písemná zmínka o obci je z roku 1375. V té době se předpokládá i existence tvrze, jejímž prvním majitelem - podle legendy - byl Jakub. Za dob války českého krále Jiřího z Poděbrad s uherským králem Matyášem Korvínem ve druhé polovině 15. století byly zdejší tvrz i obec vypáleny a zpustošeny.

 
Graficke pismenko Tvrziště se nacházelo ve vyvýšené poloze jihovýchodně od středu obce. Plochu dnes zabírá zemědělský pozemek a v nejvyšší části se nachází křesťanský kříž.

Text: historie
23.1. 2021 - © D. Dohňanský podle: Oficiální internetové stránky obce