Graficke pismenko Nálezy z místa dovolují uvažovat o vzniku sídla - tvrze ještě ve 13. století, ale první písemná zmínka o vlastnících pochází až z roku 1344. Uvádí Jitku, vdovu po Rupertovi ze Sušic, a dospělé syny Dluhomila a Jaroslava. Rupert tedy jistě žil už na počátku 14. století. V roce 1375 se ještě po Sušicích jmenuje Dětřich. Někdy v první polovině 15. století se Sušice staly součásti buchlovského a pak napajedelského panství. Nejpozději tehdy ztratilo sídlo smysl a zaniklo.

 
Graficke pismenko Centrální okrouhlý pahorek se nacházel v severovýchodní části obce, a to v těsné blízkosti kóty Hrubý (217 m n. m.), jihozápadně od ní. Severovýchodní část tvrziště včetně příkopu a valu byla odstraněna v souvislosti s výstavbou silnice. Téměř celá zbylá část zanikla při výstavbě rodinného domu č. p. 179, který s velkou pravděpodobnosti stojí v centrální části tvrziště.

Text: historie
20.1. 2021 - Dohňanský Dušan zdroj : M. Plaček - Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. F.Musil -Neznámé zámky Moravy a Slezska