Graficke pismenko Starší tvrz stávala 1,6 km jihozápadně od návesní kaple v Čejkovicích a 1,8 km východoseverovýchodně od středu vsi Jaronic, mezi silnicí Křenovice -Čejkovice a rybníky Motovidlo, Malý Moachovec, Vyšatov.

 
Graficke pismenko Jádro tvrziště tvoří téměř pravidelný kruhový ostrůvek o průměru 20- 22m, který je obklopen vodním příkopem, širokým 17- 25m a na východní straně přechází do malého rybníčka. Na tvrzišti se nepodařilo nalézt datovatelný archeologický materiál. Na základě reliéfních stop nelze provést ani přesnější rekonstrukci původní zástavby. Jako pravděpodobnější, i vzhledem k předpokládané době vzniku, se jeví domněnka, že hlavní stavbu tvořila obytná věž; pokud by měla dřevěnou či hrázděnou konstrukci, vysvětlovalo by to absenci výraznějšího reliktu.
 
Graficke pismenko V širokém předpolí tvrziště lze předpokládat lokalizaci zaniklé vesnice Machovice.

Text: popis
12.12. 2020 - Kovář, Daniel: Tvrze, hrady a zámky Českobudějovicka, Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích, České Budějovice 2011; Jaroslav Špiroch (doplněno redakcí)