Graficke pismenko V Machovicích existovaly ve vzájemné časové návaznosti dvě středověké tvrze - starší malé sídlo bylo někdy v 15. stol. opuštěno a poblíž vybudováno nové (viz heslo Machovice), výstavnější a rozměrnější. Z nejstaršího rodového sídla se dochovalo pěkné tvrziště, mladší tvrz prakticky podlehla zkáze.

 
Graficke pismenko Obě tvrze vybudovali Kunášové z Machovic. Starší drobné šlechtické sídlo, tvrz, vzniklo někdy v  průběhu 14. století (poprvé připomínáni zde v r. 1368 bratři Jan a Buzek z Machovic). Od r. 1450 vstupuje do historických pramenů Kunáš z Machovic, který byl později ve službách pánů z Rožmberka. V letech 1469-80 sloužil jako purkrabí na hradě Dívčí Kámen a není vyloučeno, že právě on opustil tuto starou tvrz a vystavěl poblíž nové sídlo.

Text: historie
3.9. 2018 - Kovář, Daniel: Tvrze, hrady a zámky Českobudějovicka, Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích, České Budějovice 2011; Jaroslav Špiroch (doplněno redakcí)