Graficke pismenko Tvrz se písemných pramenech vůbec neuvádí. Jsou však známa jemná osob, která se po Srbcích psala. Jednalo se o příslušníky nižší šlechty, z nichž většina patřila mezi klientelu olomouckého biskupa.

 
Graficke pismenko Už v roce 1141 se ve vsi vyskytoval poplužní dvůr, který patřil k olomouckému kostelu. Tento dvůr se pak později stal biskupským lénem, které držel roku 1307 biskupský komoří Herbort. Od pol. 15. století se zde připomíná řada biskupských manů, z nichž nejvýznamnější byl Markvart Brázda ze Srbců (ze Srbec), který byl zároveň v roce 1410 půrkrabím biskupského hradu Mírova. V roce 1413 drželi místní biskupské léno jeho dědicové. V roce 1418 byl vlastníkem celé vsi vladyka Jan z Krumsína, který ji však záhy prodal. Tvrz se v této době již nepřipomíná, nejspíše zpustla během válek mezi markrabaty Joštem a Prokopem na přelomu 14. -15. století.

Text: historie
26.7. 2006 - Ondřej Štěpánek podle M. Plaček: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Libri, 2001