Historie tvrze Slavkov (Lagau)

Graficke pismenko Obec Slavkov, dříve Louka (německý název „Lagau“) je prvně zmíněn v historických pramenech roku 1305, kdy je připomínán Bušek z Louky (Busco de Laukka). Další zmínka je z roku 1311, kdy si tentýž Bušek postavil se souhlasem probošta Drkolenského v ohrazeném dvoře (intra septa) novou kapli, kterou o dva roky později dne 10. září 1313 vysvětil biskup Přibyslav ze Satory „in partibus infidelium“. Roku 1362 byla kaple povýšena na farní kostel sv. Bartoloměje a vyňata z osady Světlické.

 
Graficke pismenko Dalšími majiteli byli v druhé polovině 15. století Odolenové z Komařic, původem z Komařic u Borovan, a poté se na Slavkově vystřídalo několik majitelů z řad drobných feudálů.
 
Graficke pismenko Léta Páně 1584 zakoupil Slavkov (tvrz, dvůr a ves společně se vsí Mezipotočí) pan Vilém z Rožmberka a to od bratrů ze Šonova. Po smrti Viléma z Rožmberka roku 1592 prodal roku 1596 jeho mladší bratr, známý Petr Vok z Rožmberka Slavkov svému osobnímu lékaři, který velice brzy zemřel bez dalších potomků, a tak Slavkov získal právem odúmrtí císař Rudolf II. Habsburský. Ten roku 1599 přenechal tvrz a ves Václavu Berkovi z Dubé.
 
Graficke pismenko Posledním majitelem se stalo město Český Krumlov, které Slavkov získalo roku 1607 od Melichara Kolkreitara z Kolkreitu a na Černém Dubu za „11 000 kop míšeňských“. Pan Melichar byl kališník (protestant) a proto v kapli nechal působit svého kališnického kněze. Proto krumlovští nechali roku 1610 kapli znovu vysvětit.
 
Graficke pismenko V letech 1800 – 1801 proběhla neogotická přestavba, k původní gotické kapli byla přistavěna loď a zároveň byla upravena věž tvrze na zvonici s hodinami. Roku 1817 po ničivém požáru bylo sneseno třetí pravděpodobně roubené patro paláce. V areálu tvrze bývala jednotřídní škola, která byla po roce 1893 přesunuta do školy nově postavené. Dále sem byla umístěna fara a byt faráře a objekt se stal majetkem církve.
 
Graficke pismenko Roku 1934 zahrnovala obec Slavkov s osadou Mezipotočí 582 ha, 77 domů a 371 obyvatel převážně německy mluvících. Roku 1946 bylo vystěhováno německy mluvící obyvatelstvo obce Slavkov a Mezipotočí. Po roce 1948 získal objekty tvrze a věže stát, administrativním omylem se však nestal nikdy majitelem a tak byl objekt pro roce 1989 opět vrácen původnímu majiteli – církvi, Římskokatolické farnosti Slavkov. V roce 2009 se stala tvrz – palác a věž – po 402 letech opět soukromým majetkem.

Text: historie
30.5. 2009 - Michal Kutzendörfer