Graficke pismenko Pozdně renesanční patrová budova dvoukřídlé dispozice pocházející pravděpodobně z 80. let 16. století a upravená barokně po požáru r. 1672 tvoří dnes jihovýchodní nároží hospodářského dvora. Na jihovýchodní straně z budovy vystupuje půlválcový barokní přístavek kaple, velmi pozoruhodný je pak průjezd severojižního křídla, dochovaný v původním stavu, s ještě renesančními bosovanými portály (jen částečně dochovanými). Průjezd je zaklenut neobvyklou dvojicí křížových kleneb s výsečemi, rámci a diamantovými prohlubněmi. Další zajímavá valená hřebínková klenba s výsečemi se dochovala i v sousední jižní místnosti.

 
Graficke pismenko Bohužel je celý objekt v současné době značně zdevastovaný a pokud nedojde k brzkému zahájení oprav, je tato významná památka ohrožena zánikem.

Text: popis
14.3. 2008 - © J. Úlovec: Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech, 2. díl (N-Ž), LIBRI 2005