Historie

Graficke pismenko Nejstarší historická zmínka o vsi pochází z r. 1399, kdy zde došlo k majetkovým sporům mezi zemany Strakou a Onšem. R. 1463 prodal Bušek ze Skočice zdejší dvůr i se dvěma zemanskými dvorci bratrům Janu a Zachařovi z Borovnice. V letech 1474 – 1544 zde sídlili vladykové z Radkovic, po nich získal zboží Jaroslav Protivínský z Pohnání, který jej ale r. 1567 prodal Kateřině z Lípy na Drahonicích, k nimž byl statek dočasně připojen. Samostatnost nabyl opět až za Mikuláše Radkovce z Mitrovic, s jehož osobou lze nejspíše spojovat také vznik panského sídla – tvrze, kladený do období posledních 20 let 16. století. Jeho bratru Janu Radkovcovi byly ale Skočice za účast na stavovském povstání r. 1618 zabaveny císařským velitelem Baltazarem de Marradas a r. 1623 je odkoupil vojenský hejtman Jáchym Chrt ze Rtína. Od jeho dcery a dědičky Lidmily koupil o 28 let později celé zboží i s tvrzí a dvorem Jiřík Vratislav z Mitrovic a na Protivíně.

 
Graficke pismenko Významným mezníkem v dějinách sídla byl rok 1672, kdy za Švihovských tvrz i s dvorem zcela vyhořela. Původní panské sídlo v nároží dvora bylo ihned poté obnoveno a upraveno v barokním duchu. R. 1700 prodal Jaroslav Švihovský zděděný majetek knížeti Ferdinandovi Schwarzenberkovi, který jej připojil ke svému majetku a skočické panské sídlo přestalo sloužit původnímu účelu.
 
Graficke pismenko Schwarzenberkům patřily Skočice až do pozemkové reformy v r. 1923, po níž získala nově vytvořený tzv. zbytkový statek rodina Kavkova. Té byl však r. 1948 statek zabaven a převeden pod správu místního JZD. Díky nedostatečné údržbě se již počátkem 90. let nacházela bývalá tvrz ve špatném stavu, a protože ani noví majitelé zatím nepřikročili k zásadnějším opravám, začíná být stav objektu kritický.

Text: historie
14.3. 2008 - © J. Úlovec: Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech, 2. díl (N-Ž), LIBRI 2005