Graficke pismenko Značně narušený reliéf tvrziště, z velké části poškozený terénními úpravami až na začátku 20.století, se nachází na severozápadním vyvýšeném konci obce, při silnici směrem na Pavlovice u Přerova, v těsné blízkosti hasičské zbrojnice, která se „zakousla“ do jihozápadního rohu centrálního pahorku.

 
Graficke pismenko Tohle místo patří k těm, které byly postupem času lidskou činností přetvořené k nepoznání. Že tvrz stála ve vyvýšené poloze je znát i teď. Poloha však nebyla nějak výhodná, větší svah se rýsuje na východě a snad i na severozápadě, jinak především směrem k Pavlovicím, tedy na jihozápad, pokračuje stoupající planina a dnes v těchto místech stojí poschoďový obytný dům.
 
Graficke pismenko Podoba tvrze se dá jen odhadnout, určitě však patřila k těm větším a zděným. Dnes se jeví zřetelně asi šestiboký, velmi nepravidelný centrální pahorek. Případné dělení na části není zřetelné, vzhledem k velikosti však pravděpodobné. Pouze západní třetina je mírně vyvýšena, což může značit polohu hlavní stavby tvrze. Tyto otázky by mohl upřesnit případný výzkum.
 
Graficke pismenko Celkové rozměry centrálního pahorku jsou v nejdelších osách přibližně 50 m x 40 m, východní část se znatelně svažuje. Přesto právě zde je pahorek oproti okolí nejvyšší, má asi 6 m výšky. V jihozápadním rohu, kde stojí hasičská zbrojnice má výšku asi 2 m, která směrem k severu klesá, dá se říct až k nulové výšce, přesto je znatelný jeho mírně vyvýšený průběh, kopírující průběh plotu. Právě této nejnižší výšky dosahuje vůči severnímu příkopu, který je téměř srovnaný s okolím a dnes v něm stojí vysílač. Má šířku asi 15 m, blížící se snad té původní. Západní příkop, mezi jádrem a obytným domem dosahuje šířky snad 25 m, dnes jím vede asfaltová cesta a je samozřejmě snížen, do největší hlouby 2 m. Jižní příkop, či spíše úval, kterým stoupá vedlejší silnice má šířku největší, dokonce přes 30 m a je také nejhlubší, kolem 6 m jak na straně k pahorku tak k vedlejší zahradě. Východní část pahorku navazuje na zástavbu a jihovýchodní nároží je zaobleno novodobou terasní zídkou.
 
Graficke pismenko Samotná plocha pahorku slouží jako zahrada s ovocnými stromy a je přesně po okrajích oplocena a přesto, že plot je zčásti spadený, jde o soukromý pozemek a je tudíž nepřístupný. Volně se dá tedy projít kolem pahorku jen z jižní a západní strany.
 
Graficke pismenko Návštěva místa, zvaného Talířový kopec, zaujme asi jen opravdové zájemce o zaniklá místa, kterých je právě kolem Přerova velké množství.

Text: turistické
22.12. 2005 - Roman Řezáč