Široká Niva vznikla v roce 1949 sloučením tří obcí (Markvartice, Bretnov, Skrbovice) a osady Pocheň. Název Široká Niva si nese od roku 1952. Střed obce se nachází v prostoru bývalého Bretnova, který se poprvé připomíná v roce 1492, kdy Zikmund z Lomnice postoupil tuto lokalitu Janovi z Kralic. Podle převážně německých pramenů zde ale již dříve stála tvrz, pravděpodobně vodní, která byla vystavěna snad ještě někdy před rokem 1492, a to majitelem bretnovského statku Janem Bathorym. Od roku 1503 po Janovi z Kralic zde vládli příslušníci rodu Lichnovských z Voštic. Další majitel Jan Vok Bírka z Násile postoupil v roce 1536 Bretnov Jiřímu z Hohenzollernu, jenž vlastnil krnovské vévodství. V této době údajná tvrz ztratila svůj význam jako šlechtické sídlo a sloužila jen pro hospodářské účely krnovské vrchnosti. V roce 1622 se Bretnov stává majetkem Lichtenštejnů, kteří jej vlastnili až do zrušení poddanství v roce 1848. Za Lichtenštejnů měla tvrz sloužit jako myslivna. Dnes je to obytný dům a je soukromým majetkem.

 
Graficke pismenko Budova stojí blízko mostu přes řeku Opavici. Stojí na kamenných hradbách, představujících snad zbytek hradeb původní tvrze. Před hradbami jsou nepatrné zbytky vodního příkopu. Pozůstatkem tvrze by mohly být i dva velké klenuté sklepy.

Text: historie
7.2. 2021 - Dohňanský Dušan zdroj : Kolektiv - Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - Severní Morava; F.Musil -Neznámé zámky Moravy a Slezska; Alena Mátéová - výpisky z kroniky obce;