Tvrz Sedlo

Graficke pismenko U Sedla (půl hodiny jižně od Komařic) postavena tvrz teprve ke sklonku 16. věku, když odděleno od Komařic jako zvláštní díl. Osudy jeho až do r. 1623 vypravovány v dějích Komařic. V dotčeném roce dostaly se za díl Karlovi Kořenskému z Tere šova tvrz Sedlo od kamene vystavená, ale na větším díle „spustovaná,“ dvůr popl. dosti výnosný, pivovár pustý, ves, vsi Todeň, Něchov a Rankov. Později drželi Sedlo se Strádovem a jinými statky Jan Řepický ze Sudoměře († r. 1637) a dcera jeho Judita Kateřina vdaná po prvé za Josefa Arnošta Šrejnara z Roze neka,6) po druhé za nějakého z Řisnice(† r. 1662). Po smrti dotčené paní vznikly rozepře mezi Alžbětou, dcerou její, jíž byla statek svůj odkázala, a Janem Arnoštem synem, kterémuž roku 1667 na soudu zemském za právo dáno, tak že se potom v Sedlo a Strádov uvázal. Později přikoupen statek Sedlský ke Komařicům.

Text: historie
5.3. 2017 - August Sedláček, Hrady zámky a tvze Království českého III.