Tvrz a ves Schönstein u Tisé

Graficke pismenko Počátky osídlení v ploché kotlině mezi horou Tisá a Tiskými stěnami jsou nejasné. První jistá písemná zmínka z roku 1541 jmenuje ves Tisou s pustým dvorem Schönstein. Oblast byla tehdy v majetku rodiny von Bünau, která se v Čechách zakoupila ze sousedního Saska (viz např. Weesenstein, Lauenstein, Krásné Březno, Bynov, Těchlovice ad.). Vzhledem k jejímu bohatému rozrodu vznikala či byla obnovována četná sídla jejích jednotlivých členů. To byl snad i případ Schönsteinu, který byl po roce 1579 obnoven jako poplužní dvůr s tvrzí a ves s kostelem Güntherem mladším z Bünau. Ten se zde připomíná poprvé roku 1588, naposledy 1615, kdy zemřel. Jeho majetek zdědili synové Günther starší a Rudolf mladší (přehlednost bünauské genealogie velmi trpí tím, že rodina přijala ve 14. století závazek, že synové budou dostávat výhradně jména Günther, Heinrich a Rudolf...).

 
Graficke pismenko Rodina von Bünau odešla z Čech kvůli víře roku 1627, kdy prodala své statky Kryštofovi Šimonu Thunovi. Při průchodech vojsk během třicetileté války byl Schönstein poškozen natolik, že se roku 1651 uvádí jako zcela pustý. Žádná ze staveb nebyla obnovena, roku 1767 došlo k parcelaci pozemků náležejících k bývalému dvoru mezi poddané. Kostel se tehdy uváděl jako zřícenina neznámého zasvěcení.
 
Graficke pismenko Po rozparcelování pozemků dvora se na jeho místě začaly stavět domkářské usedlosti. Již roku 1839 zřejmě existovaly pouze základy původních budov, definitivně odstraněné roku 1888, kdy materiál z nich posloužil pro stavbu pomníku císaře Františka Josefa I. v Tisé.

Text: historie
12.6. 2010 - Ivan Grisa, dle Kolektiv autorů: Encyklopedie českých tvrzí, III. díl, Argo 2005