Odraz v literatuře

Graficke pismenko Ves (484 m) 15 km jv. od Blatné. R. 1571 zosnoval zdejší rychtář Petr Dulík pro nelidský útisk vzpouru proti Ludvíku Loreckému ze Lkouše, který byl i se svými dvěma syny ubit. V odvetu byl v katovně u Blatné rychtář Dulík upečen na roštu a obě zúčastněné děvečky lámány kolem. Popraveno celkem 7 hlavních účastníků. Mikoláš Aleš vyprávěl děj

 
Graficke pismenko Vzpouru poddaných v Šamonicích zpracoval Jaroslav Vrchlický v baladě „Lorecký ze Lkouše“ a stejné téma použil Adolf Hejduk v básni „Petr Dulík“.

Text: pověsti
24.4. 2005 - Vaculčík