K popravám

Graficke pismenko Aktualizace nepřesných informací o popravách vrahů Ludvíka Loreckého, přesný sled:

 
Graficke pismenko Děvečka Důra:popravena mečem v první den výslechů Šafářka Voršila: Po absolvování krutých zostření trestů byla vložena na hranici a upálena.
 
Graficke pismenko Kuchařka Maruška: vlečena za vozem a upálena s Voršilou
 
Graficke pismenko Matěj Maroušek: naražen na kůl
 
Graficke pismenko Petr Dulík (rychtář): pečen za živa a následně milosrdně zadušen kouřem.
 
Graficke pismenko Zíka, bratr Matěje Marouška: kolem lámán, následně do něj vpleten a do povětří vyzdvižen.
 
Graficke pismenko Vacek,(Václav Dulík) syn rychtáře: byl "odspoda" čtvrcen a je ho tělo pak spáleno.
 
Graficke pismenko Těla bratří Maroušků byla na Blatenském popravišti ještě dlouho vystavena pro výstrahu.

Text: historie
25.2. 2016 - Jaroslav Šefčík, http://www.hrdelnipravo.cz/popravy/poprava-v-blatne.html