Graficke pismenko Zhruba čtyřbokou plošinu jádra chránil od západu a od severu rybník, na zbývajících stranách příkop. Dnes nejsou patrné žádné stopy zástavby, podle nalezených kamenných ostění oken a dveří však musela být tvrz výstavná a i dobře opevněná. Jižně od jádra je za příkopem rozměrné předhradí se zaobleným jižním čelem. Ze SV cípu předhradí vybíhá podél celého východního boku jádra val. Před ním chrání východní bok podél celého jádra i předhradí další příkop s valem.

Text: popis
23.2. 2004 - Pavel Zany Komárek podle Encyklopedie českých tvrzí, díl 2. K-Ř, Argo, Praha 2000