Graficke pismenko Z budov bývalé tvrze se dochovaly jen malé zbytky zdiva, porůznu roztroušené v mladších stavbách a na pozemcích čp. 15, 28, 29, 30-32, 34-36, 38, 41 a 52, které ovšem nebyly dosud podrobně prozkoumány a zaměřeny. Značně lépe se dochovaly některé součásti původního hospodářského zázemí tvrze. Jedná se především o pozdně gotický dvoupatrový špýchar se strmou sedlovou střechou a pravoúhlým okoseným portálem, ohradní zeď bývalé zahrady se dvěma hranolovými baštičkami - altánky a částečně přestavěný dvůr (čp. 1), jehož východní křídlo je směrem k jihu zakončeno pozoruhodným renesančním štítem s polopilířky a atypickými čučky. Ve štítu mladší, severní části dvora, se dochovaly ještě dvě pamětní kamenné desky. Mladší z nich (vpravo) pochází z 80. let 19. století, kdy došlo k požáru a následným opravám dvora, ale starší deska je zde osazena druhotně a pochází již z roku 1580. V její horní části je vytesán kapr jako erbovní znamení Hodějovských, nápis v dolní části dokládá výstavbu nových budov dvora „leta od narozeni Boziho 1580 nakladem urozeneho pana Bernarta z Hodejowa na Rzepici“.

Text: popis
3.1. 2007 - © F. Kašička, B. Nechvátal (Tvrze a hrádky na Strakonicku, Muzeum stř. Pootaví, Strakonice, 1986)