Graficke pismenko Patrný pahorek starší tvrze, jehož SV část byla rozvezena a zarovnána po roce 1923. Povrch je členitý (možná jámy po pilotech). Pahorek byl obklopen příkopem; západní, jižní a východní část je zachována a dodnes naplněna vodou.

 
Graficke pismenko Nová tvrz stála jižněji nad levým břehem Radíkovského potoka. Žádné její pozůstatky, ani terénní dizpozice se nedochovaly.

Text: popis
11.3. 2010 - Petr Nožička, čerpáno z: Kol. autorů: Encyklopedie českých tvrzí II, Argo 2000