Graficke pismenko V roce 1365 po smrti Jakuše z Hořic zdědili Radíkovice jeho synové Svatomír a Hynek a Radíkovice se staly centrem jejich panství. Po Hynkově smrti v roce 1395 se stávají majiteli panství jeho synové Hynek, Domorád a Jan z Radíkovic, později celé panství přechází na Jana. Nejpozději v této době zde vzniká tvrz. Jan v roce 1415 prodává panství Janu z Kounic a Jarkovi z Dohaliček. Před husitskými válkami byly o panství vedené jakési spory. Později zde sídlili Mikuláš a Jan Radíkovští z Hrádku. V druhé polovině 15. století se stává majitelem Jan Bořek z Lukavce a jeho manželka Machna, rozená z Huštířan, po nich Kateřina z Mnichova V roce 1457 kupuje panství Jakub Všerubský ze Všerub a po smrti jeho syna Jana (v roce 1465) panství získává Martin Bořek z Hrádku, v letech 1505–1514 vlastní panství jeho potomek Martin. Poté panství vlastní bratři Petr a Hamza ze Zábrdovic, kteří panství v roce 1528 prodávají městu Hradec Králové, pravděpodobně už se zpustlou tvrzí, protože není vůbec uváděna ve výčtu majetku. Panství je v roce 1547 městu Hradec Králové zabaveno pro účast v povstání proti Ferdinandovi I. a předáno Janovi z Pernštejna, který je obratem v roce 1548 prodává Bernardovi Jestřibskému z Rýzmburka. Jeho syn Jan jižně od původní tvrze staví tvrz novou. Událo se to před rokem 1578, kdy dědí Radíkovice jeho syn Karel a jsou mu zabaveny za účast ve stavovském povstání v roce 1622. V roce 1623 panství vlastní Alžběta Vchynská z Vchynic, její syn Jan Oktavián Kinský ho roku 1644 prodává Jetřichovi Myškovi ze Žlunic. Během třicetileté války bylo panství několikrát vypleněno, ale tvrz nedošla vážnější újmy. Po Jetřichově smrti v roce 1680 dědí panství jeho synové, ale musí ho záhy pro dluhy prodat. Na panství se dále často střídali majitelé. Na začátku 18. století držel panství Ferdinand Jindřich Dobřenský na Chvalkovicích. Po jeho smrti panství dědí Karel Ferdinand Dobřenský z Dobřeni. Po něm ho dědí jeho syn František Karel Dobřenský. V roce 1753 je panství prodáno Arnoštovi Quidovi z Harrachu a ve výčtu majetku se uvádí tvrz jako pustá a dále o ní už není zmínek.

Text: historie
11.3. 2010 - Petr Nožička, čerpáno z: P. Křížek, M. Řezník: Hrady, zámky, a tvrze na Královehradecku, Společnost ochránců památek ve východních Čechách , 1992