Putkovské hradiště

Graficke pismenko Tvrziště 0,3 km východně od obce, v lesíku na ostrohu "Na Hájích", 5 km severně od Vimperka (okr. Prachatice).

 
Graficke pismenko Osada je prvně písemně doložena kolem r. 1400, sídlo pocházející podle archeologických nálezů z 12. stol., se v pramenech neuvádí.
 
Graficke pismenko Podoba lokality je značně atypická, daná archaickým vznikem a bezesporu ovlivněná i stavem dochování. Její jádro na rozšířené části ostrohu tvoří protáhlý skalnatý hřbítek, k němuž se na západní a zejména jižní straně připojují terasovité, nevýrazně tvarované ploché stupně o výšce 1,5 až 2,5 m. Tento tvar je poněkud excentricky umístěn v rozsáhlé, zhruba čtvercové ploše se zaoblenými rohy, vymezené prudkým terénním stupněm, jehož výška kolísá od 1 do 3,5 m. Podle toho se tedy zdá, že hrádek chránilo jen dřevěné hrazení bez příkopů. (Kolektiv autorů, Encyklopedie českých tvrzí, 2. díl, Argo, 2000).
 
Graficke pismenko Hradiště v druidských dobách plnilo psychotronickou funkci k očistě krajiny. Jak uvádí Ing. Pavel Kozák v knize "Tajemná místa od Blaníku k Sušici" je význam hradiště v tzv. zakončení Dobršského draka směrem na sever. Hradiště neplnilo funkci opevňovací jako ostatní, ale funkci čistě kultovní.

Text: historie
14.7. 2005 - Vaculčík, vice pramenů, zejm.: Kolektiv autorů