Popis tvrziště

Graficke pismenko Tvrz byla založena někdy v polovině 14. století na skalce v údolí pod poplužním dvorem a dodnes ze zde dochovaly výrazné terénní pozůstatky. Především se jedná o hluboký okružní příkop, který byl původně napouštěný vodou z rybníčku chránícího tvrz na severní straně. Na jižní a západní straně ještě opevnění zesiloval mohutný val. Plocha tvrziště je dnes rovná a nejsou zde již patrné žádné zbytky zdiva, které bylo místními obyvateli beze zbytku rozebráno na stavební materiál.

Text: historie
26.1. 2006 - © J. Úlovec (Encyklopedie českých tvrzí, II. díl, ARGO 2000)