Graficke pismenko První zmínka o Prusinovicích pochází z roku 1349, kdy se po ní psal Sezima z Prusinovic. Tento Sezima byl předkem Podstatských z Prusinovic erbu paroží, kteří snad původně sídlili na asi 1,5 km vzdáleném hrádku Kasařově. Tento hrádek byl však nejspíše za vpádu uherského vojska v 60. letech 15. století zpustošen a jeho majitelé pravděpodobně přesídlili na nově postavenou tvrz přímo v Prusinovicích. Roku 1464 prodává Prokop Podstatský ves s tvrzí a pusté vsi Jaroslavice, Kolkov a Lhotu Arklebovi a Filipovi z Víckova, kteří pak na tvrzi v Prusinovicích sídlili. Poslední členka rodu Prusinovských z Víckova, Bohunka, se provdala za předního vůdce stavovského povstání na Moravě (1618 - 1620), Václava Bítovského z Bítova, kterému byly Prusinovice po poráže stavů v roce 1623 zkonfiskovány a postoupeny Zdeňkovi Vojtěchovi z Lobkovic, ten je pak připojil ke svému holešovskému panství. Tvrz tak zřejmě přestala plnit sídelní funkci a během třicetileté války zpustla. Zbytků tvrze bylo prý v polovině 19. století použito při stavbě prusinovického dvora, který se nacházel přimo pod tvrzí (objekty bývalého JZD).

 
Graficke pismenko Dnes jsou budovy dvora využívány různě, například i jako vinárna "Na Zámčisku".

Text: historie
8.8. 2006 - Ondřej Štěpánek podle F. Spurný a kol. : Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku-severní Morava, Svoboda, 1983