Graficke pismenko Obec se připomíná roku 1360 v souvislosti se Zdichem z Přeckova, který v roce 1368 prodal svůj díl Ondřeji Rodálovi, měšťanovi ze Znojma. Při prodeji Mikulášovi z Náramče a Trmačova roku 1376 se uvádí v soupisu majetku i tvrz. Po několika dalších majitelích tvrz v roce 1472 získává Toman Henikar z Rajsova, jehož synové následně prodali veškeré zboží Janovi z Lomnice k Velkému Meziříčí. Tím tvrz ztratila sídelní funkci a přeměnila se v rychtářský dvůr, jehož přestavěné pozůstatky existovaly ještě po roce 2010.

 
Graficke pismenko Z vlastní tvrze se nedochovalo nic, ale stavební kámen se s velkou pravděpodobnosti použil ke stavbě dvora a k jeho pozdějším přestavbám. Ještě v roce 2017 byly vidět zdi dvora, ale již toho novodobějšího. Ze dvou rybníků zajišťujících obranu tvrze na jihu zůstal jenom ten jihozápadní, na místě jihovýchodního je louka. Na východní straně se nachází strž.
 
Graficke pismenko V areálu tvrze je nově postavený dům č. p. 1 a na místě hospodářských budov krytý bazén.

Text: historie
24.8. 2020 - Dohňanský Dušan zdroj : M. Plaček - Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí.