tvrz Poustka

Oed, Oedt

Graficke pismenko Uprostřed dnešní vsi Poustka se nachází rybník, ze kterého vystupuje (max. 1,5 m nad hladinu rybníka) poloostrov o rozměrech 20 x 14 m. Zde stávala od druhé poloviny 13. století tvrz Oed (či Oedt, od slova einoti – osamělý dvůr), sídlo stejnojmenného ministeriálního rodu, jehož prvním známým příslušníkem byl Arnold z Oedu, připomínaný v letech 1275–1289. Ten byl také pravděpodobně stavitelem tvrze.

 
Graficke pismenko Po něm držel Poustku Oldřich z Oedu se svým synem Konrádem, kteří jsou zmiňováni roku 1338. Na počátku 15. století přešla Poustka do rukou rodu Paulsdorferů (prokazatelně jim patřila r. 1445). Tento rod vystřídali r. 1526 Wirzpergové, kteří drželi i nedaleký Dvoreček. Po nich byla Poustka v majetku Reitzensteinů a dalších rodů; po roce 1526 tvrz pravděpodobně nebyla sídelně využívána a sloužila jen hospodářským účelům. Tvrz s Dvorečkem získalo do majetku r. 1712 město Cheb.
 
Graficke pismenko V 70. letech 18. století zbývaly z tvrze již jen základové zdi, na nichž byla někdy v první polovině 19. století (před r. 1841) postavena hrázděná obdélná stavba (snad stodola), která byla zbořena r. 1945.
 
Graficke pismenko V roce 1997 byl vyčištěn a znovu napuštěn rybník, který tvrziště obklopuje, při této příležitosti byly upraveny jeho břehy.

Text: historie
24.11. 2012 - Jan Boukal, zdroj: Jiří Úlovec: Hrady, zámky a tvrze na Chebsku, Chebské muzeum 1998; Encyklopedie českých tvrzí 2., kolektiv autorů, Argo 2005