Graficke pismenko První zmínka o tvrzi v Ostrově je z roku 1398. Tvrz však byla vystavěna pravděpodobně již v druhé polovině 14. století a v druhé polovině 15. století byla rozšířena o baštu chránící vstupní bránu a jižní a východní strany. Založena byla na rovinatém terénu a byla chráněna třemi rybníky. Nejstarším objektem je valeně zaklenutý sklep ze 14. století stojící v jižní části. Záhy na to byl vystavěn na opačné straně palác, z něhož se však dochovalo jen torzo. Nejlépe dochovaná je pozdně gotická bašta neobvyklého okrouhlého tvaru. Pozůstatky hradeb nebo příkopů se naopak nedochovaly. Prvním známým držitelem tvrze byl roku 1403 Vít Frovín. Na přelomu 15. a 16. století získali tvrz Hrzanové a připojili ji k jenštejnskému panství. Poté se zde střídali různí majitelé až do roku 1609, kdy tvrz odkoupil císař Rudolf II. a připojil ji k brandýskému panství. Tvrz tak ztratila svoji obytnou funkci a začala být nadále využívána převážně pro hospodářské účely. V 19. století byla větší část tvrze pobořena a dvůr rozparcelován.

Text: historie
12.7. 2004 -