Graficke pismenko První zmínka o obci je z roku 1361, kdy se uvádí tvrz a obec Nestev. V roce 1375 se objevuje Jiří z Neslív. V roce 1379 část Hořejších a Dolejších Neslív patří k panství Heřmana z Litic, sezením na hradě Lopata, část Horních Neslív patří jistému Valterovi. V roce 1392 dědí Běta, vdova po Valterovi z Nezbavětic část Nestějova. Později jsou obě vsi připojeny k panství hradu Lopata, stalo se to buď už v roce 1400, kdy hrad Lopata získává od krále Maršík z Hrádku, nebo nejpozději do roku 1432, kdy byl hrad Lopata po čtyřměsíčním dobývání dobyt vojskem husitským hejtmanem Přibíkem z Klenové. V té době pravděpodobně zanikly i vsi. V odúmrti Habarta z Hrádku z roku 1457 jsou už pouze jmenovány dvě pusté vsi Nevestec. Ačkoliv obce neexistovaly, v rozmezí let 1420-1541 se objevují v predikátu na Časlavsku, Kutnohorsku a Mladoboleslavsku. Nejčastěji je zmiňován Václav Žehušický z Nestajova. To vysvětluje August Sedláček přestěhováním rodu do středních Čech. Později byly obě pusté vsi připojeny k štáhlavskému panství, naposledy jsou uváděny v roce 1623 jako pusté v rámci pobělohorských konfiskací. V roce 1880 zde byl podniknut první archeologický průzkum tvrze a zaniklé vesnice u nás amatérským archeologem F.X. Francem.

Text: historie
9.10. 2016 - Petr Nožička, čerpáno z: Encyklopedie českých tvrzí II, Argo 2000