Graficke pismenko První zpráva o vsi Nemošice je z roku 1318 v souvislosti s jejím prvním známým majitelem Vilémem z Nemošic. R.1382 se připomíná Matěj Holec z Nemošic, předek zemanské rodiny, která hrála na Pardubicku v první polovině 15. století významnou úlohu ve veřejném dění. V r. 1477 držel statek Jindřich Makovský z Potštejna, jehož syn jej prodal v r. 1492 Vilémovi z Pernštejna, majiteli pardubického panství. Z této doby je také první a jediná písemná zmínka o nemošické tvrzi. Archeologické nálezy však předpokládají její existenci již v první polovině 14. století. Po připojení k pardubickému panství nebyla již tvrz obývána a pravděpodobně záhy zpustla.

 
Graficke pismenko Ještě v 19.století byla patrná čtyřhranná vyvýšenina v místě tvrze. Patrně byla obehnána dvojím pásem valů a příkopů. Příkopy bylo možno plnit přímo vodou z Chrudimky. Tyto zbytky byly zničeny při melioracích a při stavbě silnice z Pardubic, takže dnes je toto místo v okolním terénu patrné v podobě mírné terénní vlny.

Text: historie
13.7. 2006 - Z.Fiala a kol.; Hrady, záky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezku-Východní Čechy