tvrz Mladějovice

stará tvrz - hrádek

Graficke pismenko Původní starší gotické sídlo, označované v literatuře jako tvrz či hrádek, stávalo na ostrožně v jihovýchodní části obce Mladějovice, nad dnešní kaplí sv. Jana Nepomuckého v místě zv. „Na hradě“ a dle archeologických nálezů vzniklo pravděpodobně již na konci 13. století. Za bojů mezi panskou jednotou a straníky Jiřího z Poděbrad bylo vypáleno, posléze bylo opuštěno a zpustlo. Proto se do dnešních dnů dochoval pouze pozůstatek příkopu a valu na jižní straně a nepatrné terénní pozůstatky budov a část zdiva na okraji ostrožny. Lokalita je navíc poškozena a ještě hůře čitelná díky těžbě kamene.

Text: popis
12.3. 2010 - F. Kašička – B. Nechvátal: Tvrze a hrádky na Strakonicku, Muzeum středního Pootaví ve Strakonicích, 1986