Graficke pismenko Tvrziště je pozůstatkem jednoho ze dvou panských sídel v zaniklé vsi Mastnice. O vsi ani tvrzích se příliš informací nezachovalo. Ves byla zmiňována kolem roku 1400, ale roku 1487 je již uváděna jako pustá. Tvrziště v zahradě hájovny má dobře dochované jádro o průměru 18 metrů, bez stop zástavby, dnes hustě porostlé nízkými jehličnatými stromy. Příkop je dobře zachován ze tří stran, na čtvrté straně byl zničen při terénních úpravách při výstavbě hájovny. Literatura tvrziště uvádí jako jedno z nejzachovalejších na Poděbradsku, nicméně je dnes pro hustou vegetaci místy obtížné reliéf tvrziště rozeznat.

 
Graficke pismenko Druhé tvrziště bývalo cca 200m severovýchodně, východně od plochy vsi Mastnice. Dnes je rozorané a téměř nezřetelné.

Text: historie
26.1. 2009 - Milan Caha (zdroj: kol.: Encyklopedie českých tvrzí, díl 2., Argo, Praha 2000)