Historie

Graficke pismenko Panský dvůr s přívlastkem Malý vznikl v Bezně zřejmě někdy v průběhu 15. století a teprve na přelomu 16. a 17. století byla v jeho severovýchodní části vystavěna některým z členů rodu Bzenských z Prorubě budova nejmladší z bezenských tvrzí. Již zanedlouho po svém vzniku byla ale budova tvrze barokně přestavěna nejprve na ovčín a později na sýpku. Tomuto účelu sloužilo bývalé panské sídlo až do 80. let 20. století, a protože byla především v průběhu předchozích 30 značně zanedbávána jakákoli údržba, byl již tehdy stav památky havarijní. Naštěstí se bezenskému zemědělskému družstvu za přispění orgánů památkové péče podařilo po roce 1992 realizovat celkovou rekonstrukci celého objektu, jistě za nemalých finančních nákladů. Díky tomu je v současné opět bývalá tvrz v dobrém stavu a i nadále slouží jako skladiště obilí.

Text: historie
10.1. 2006 - © Z. Fišera (in Hrady a tvrze na Mladoboleslavsku, Okr. Muzeum Mladá Boleslav 2002)