Graficke pismenko Lomec je poprvé připomínán za Karla IV, roku 1358, který jej daroval bratrům z Rožmberka. Pozdější majitelé byli z rodu pánů z Velhartic. Koncem 15. stol. patřil bratrům Petrovi a Mikuláši z Lub. Počátkem 16. stol. byl Lomec připojen ke klenovskému panství, tvrz byla opuštěna a zpustla.

 
Graficke pismenko V polovině 16. stol. koupil Lomec Jan Vidršpergár na Mutěníně a obnovil tak samostatný dvůr Lomec. V té době je také vzpomínána tvrz, nelze však určit zda se nacházela v poplužním dvoře nebo v místech dnešního tvrziště. Když byl Lomec ve druhé polovině 17. stol. připojen k týneckému panství Krakovských z Kolovrat, tvrz v Lomci definitivně zpustla.

Text: historie
27.10. 2006 - L.P. (Úlovec Jiří, Hrady, zámky a tvrze Klatovska, Libri, 2004, str. 134)