Graficke pismenko Už v roce 1252 stál v Libčanech tzv. Častův vladyčí statek, jehož majitelem byl Česta z Libčan. V roce 1365 je zde uváděn Jakub z Hořic, v roce 1398 Jan z Roudnice a Václav z Libčan. Ves byla několikrát rozdělena mezi několik majitelů a majetkové poměry nejsou vždy úplně jasné. V roce 1406 po smrti Jana z Roudnice vznikly spory o jeho majetek. Dále se zmiňuje v Libčanech Václav Býl. Další uváděný majitel je po roce 1410 Bušek z Libčan. 6. února v roce 1437 přitáhli k libčanské tvrzi královéhradečtí husité s dělem, neboť u Buška z Libčan dleli zemané, kteří se zde sešli s Divišem Bořkem z Miletínka. Útok husitů byl odražen a bylo ukořistěno dělo. Vypadá to, že už v té době existovala v dolní části Libčan tvrz, i když první zmínku o její existenci máme až z roku 1516, kdy jí vlastní Donát z Těchlovic. Dále je jako majitel uváděn Jiří z Kružce a nejpozději od roku 1530 tvrz vlastní město Hradec Králové. V roce 1547 tvrz vyhořela a nebyla už obnovena, je možné, že už v té době stála v horní části Libčan novější tvrz. Po neúspěšném povstání v roce 1547 byly Libčany městu Hradec Králové zabaveny a přešly na Pernštejny, kteří panství drželi krátce a prodávají ho v roce 1549 Jindřichovi Nejedlému z Vysoké, který toto panství rozšířil o další vesnice. Tomuto rodu opatřilo panství až do roku 1674, kdy jej získává Myslibor Petr Straka z Nedabylic. Strakové přestavěli horní tvrz v nevelký barokní zámek. Jejich rod vymírá v roce 1769 posledním mužským potomkem Václavem Adamem Jiřím Strakou z Nedabylic a z panství se stává zdroj pro nadaci pro zchudlé příslušníky vyšších stavů a zpravoval jej zemský výbor, a to až do roku 1886, kdy panství získávají Harrachové a připojují jej k panství Sadská. V roce 1945 byl majetek zkonfiskován.

Text: historie
20.4. 2010 - Petr Nožička, čerpáno z: P. Křížek, M. Řezník: Hrady, zámky, a tvrze na Královéhradecku, Společnost ochránců památek ve východních Čechách , 1992