Graficke pismenko Tvrz byla postavena někdy kolem roku 1400. V první fázi výstavby vznikla téměř dva metry silná obvodová hradba se vstupní hranolovou věží v čele a obdélný zřejmě patrový palác o rozměrech 10,5x24,5 metru. Okolo tvrze byl dodnes částečně dochovaný vodní příkop a valy. Ke konci 15. století bylo přistavěno severní křídlo. Další dvě kratší křídla nechal přistavět v konci 16. století Bohuchval. Většina místností byla zaklenuta valenými klenbami s hřebínky. Posledním zásadním zásahem do vzhledu tvrze bylo snesení vstupní věže v roce 1884 a na jejím místě zbudování vstupní brány s terasou. Dnes dvoupatrová tvrz má mansandrovou střechu a bosovaná nároží, přístup je po mostě přes příkop renesančním portálkem na malé nádvoří.

Text: popis
5.8. 2007 - Ivka (J. Úlovec v Encyklopedie českých tvrzí, II. díl, Argo, Praha 2000)