Graficke pismenko Městečko při záhvozdské stezce založil zřejmě ve druhé polovině 13. století Hynek z Dubé. Poprvé je zmíněno v roce 1279 pod jménem Vristad jako místo s kostelem, které navštěvovala královna vdova Kunhuta vězněná na Bezdězi. V roce 1297 dostal Hynek Kuřívody od Václava II. do dědičného vlastnictví, jeho potomci se píší s predikátem Berkové z Dubé. O zdejším panském sídle je první zmínka až v roce 1415 v souvislosti s Václavem Berkou z Dubé, o tvzi se výslovně píše v roce 1454. Od počátku 16. století sídlí Berkové z Dubé spíše na okolních větších sídlech (Starý Bernštejn a Valečov) a význam kuřívodské tvrze pomalu klesá. V roce 1550 vyženil Jan Berka Bělou pod Bezdězem, ke které zdejší zboží připojil. Bohuchvalovi bylo panství po Bílé hoře zkonfiskováno a přešlo do rukou Albrechta z Valdštejna. Jeho potomkům (s výjimkou let 1634–1678) patřily Kuřívody až do roku 1945. V 50. letech 20. století se tvrz stala vojenským objektem, od roku 1968 ji sovětská vojska používala jako muniční sklad a věznici.

Text: historie
5.8. 2007 - Ivka (J. Úlovec v Encyklopedie českých tvrzí, II. díl, Argo, Praha 2000)