Graficke pismenko Nejstarším dochovaným a písemně potvrzeným majitelem Kováně je doložen zeman Bohuška, z let 1211 až 1222. Po panu Bohuškovi následuje rodová linie až po pana Kunu z Kováně o kterém se píše podrobněji v souvislosti s jeho chotí paní Jitkou, dcerou Vítka z Klokot. Ta po ovdovění koupila v roce 1267 ves Pohled a byla iniciátorkou výstavby tamního kláštera cisterciaček.

 
Graficke pismenko Delší dobu se v písemnostech rod zemanů z  Kováně nevyskytuje, až ve 14 století kroniky mluví o panu Mikulášovi a Zdeňkovi z Kováně.
 
Graficke pismenko V roce 1380 se páni Sulek a Bohuš stávají držiteli majetku v sousedním panství Skalsko. V době husitských válek byla tvrz v Kováni zcela zpustošena a pobořena. Až další z potomků rodu pan Bohuš z Kováně se v roce 1426 ujal zbytku z rodového majetku. Jeho cesta k majetku nebyla jednoduchá a je uváděno, že v roce 1462 svedl soudní spor s panem Heníkem z Valdštejna.
 
Graficke pismenko Pan Bohuš je uváděn jako majitel až do roku 1454. V roce 1460 ale umírá a jeho dědičkou je dcera Anna.
 
Graficke pismenko V roce 1535 je tehdy městečko Kováň prodáno Janovi Hrzánovi z Harasova a tak se stalo, že byla Kováň připojena k panství ve Vrutici a Libni a následně později k panství v Sovínkách.
 
Graficke pismenko V letech 1408 až 1416 vznikl v Kováni statek, nebo snad tvrz. Není ovšem možno doložit pravý původ.
 
Graficke pismenko Zbytky původní tvrze jsou dnes v místě zahrady hostince s číslem popisným 7, hostinec zde stojí od roku 1613. Je pravděpodobné, že podezdívka hostince a sklepy jsou pozůstatky původní zpustošené tvrze. Druhá budova stála asi kilometr od vsi směrem ke Skalsku.

Text: historie
4.3. 2006 - Aleš Marek// Hrady a tvrze na Mladoboleslavsku, Zdeněk Fišer, vydal: Okresní muzeum Mladá Boleslav v roce 2002./