Z historie:

Graficke pismenko Kdy byla přesně vybudována klučovská tvrz není jisté, ale již v roce 1250 je jmenován zeman Oldřich z Klučova. V roce 1421 se v Klučově bojovalo, neboť klučovský pán Vilém Kamýcký ze Lstiboře náležel k příznivcům krále Zikmunda, a proto byla jeho tvrz obležena a dobyta pražskými husity. Vilém Kamýcký ze Lstiboře uzavřel ovšem s husity příměří a panství si ponechal. V roce 150 tvrz prodal jeho potomek Jan ze Lstiboře zboží i s tvrzí Michalu Slavatovi z Chlumu a Košumberka. Od počátku 20.let 17.století již tvrz nebyla udržována. V roce 1661 ji svědek popisuje jako zpustlý ojekt se střechou na spadnutí a pouze jednou obyvatelnou světnicí. Bahnitý příkop již zarůstal rákosem a byl překonáván po zdvihacím mostě.

Text: historie
20.7. 2006 - II.díl Encyklopedie českých tvrzí, který vyšel v Praze roku 2000