tvrz Jinošov

horní tvrz

Historie a popis tvrze

Graficke pismenko Tak zvaná horní jinošovská tvrz je společně s druhou zdější tvrzí písemnými prameny doložena poprvé k roku 1368, kdy zde sídlili Jeruš z Jinošova a Jimram a Mikuláš z Kralic. Mezi majiteli jednotlivých částí vsi docházelo k častým sporům, až nakonec spojil celý statek roku 1398 Jerušův syn Ješek Vlach. Ten zapsal roku 1418 obě tvrze i ves pánům z Říčan, od nichž je roku 1446 získal Jan Konšelský z Pulic. Po jeho smrti získali zadlužený majetek roku 1480 Valečští z Mírova, po nich jej drželi Eberharcové a od roku 1535 až do roku 1615 rod Březnických z Náchoda, kteří nechali původní horní tvrz renesančně přestavět a rozšířit. Nedlouho poté byl však Jinošov připojen k Náměšti a bývalá tvrz se stala součástí hospodářského zázemí dvora. V současné době je v ní umístěna fara.

 
Graficke pismenko Horní tvrz v současnosti tvoří dvoukřídlá patrová budova půdorysu ve tvaru píseme „L“, přičemž na obě křídla se přímo napojují další stavby hospodářského dvora. Jižní křídlo je zřejmě starší, a i když bylo v renesanci zcela přestavěno, ukrývá ve své hmotě zřejmě zdivo gotického věžovitého paláce. V průčelí východního křídla se dochoval zazděný portál brány a zajímavá jsou i tři dochovaná renesanční okna. Velmi mohutný příkop kolem tvrze, zachycený ještě na katastrální mapě z roku 1825, je dnes již zcela zavezen.

Text: historie
4.3. 2006 - © M. Plaček (Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, LIBRI 2001)