Graficke pismenko Zaniklá ves Humniště s tvrzí stávala na místě nynějšího dvora Martinice (bývalé JZD) východně od Mšece na cestě do Drnku. Ves a tvrz se uvádějí poprvé v r. 1416, kdy je Slavata z Humniště prodal s dvorem a chmelnicemi bratrům Janovi a Petrovi ze Studeněvsi, kteří k ní Humniště trvale připojili. Na sklonku 15. století byl majitelm vsi Jindřich Hořešovec z Libošína a od r. 1523 Oldřich Myška ze Žlunic. Ale to již byla tvrz pustá.

 
Graficke pismenko R. 1548 se na místě vsi uvádí už jen les zvaný Humniště s pustou tvrzí, který prodala r. 1598 Eliška Zajícová z Martinic na Studeněvsi císařskému radovi Gothardu Floriánovi Žďárskému ze Žďáru na Červeném Újezdci, Malíkovicích a Jenči za 2000 kop míšeňských. Od něho koupili les s pustou tvrzí r. 1599 sourozenci Eliška a Marie Valdštejnovy z Martinic a Jaroslav Bořita z Martinic. Martinicové postavili v r. 1711 v lese Humništi na místě zaniklé vsi a tvrze nový dvůr, pojmenovaný podle nich Martinice.
 
Graficke pismenko Tvrz stávala na ostrohu uzavřeném ze tří stran hlubokými údolími a podoba se spíše hradu, neboť věžovitá obytná budova o rozměrech 13x8 m měla prostorný dvůr, s nímž byla uzavřena hradbami do čtverhranu; hradby byly ještě ve dvou rozích zpevněny kruhovými baštami. Kolem hradeb byl příkop. Dnes jsou zbytky tvrze již sotva znatelné.

Text: historie
12.11. 2009 - Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – Severní Čechy, Svoboda, Praha 1984