Graficke pismenko Tvrz Humniště stávala na východním okraji ostrožny za zemědělským dvorem Martinice a pole dnes zasahuje až na okraj zavezeného příkopu. Původně byla v těchto místech chráněna půlkruhovým příkopem, který bránil současně severní i jižní stranu. Zde pokračoval ve strmý svah, ochraňující i východní stranu. Na tomto nejchráněnějším místě stál obdélný palác o stranách 13x8 metrů. Palác byl pravděpodobně věžovou obytnou stavbou.

 
Graficke pismenko Mezi palácem a příkopem snad bylo nádvoří do něhož se asi vstupovalo branou na severu, z něhož se zachovaly dva okrouhlé zbytky zdiva.

Text: popis
12.11. 2009 - Prudký Martin podle publikace Čtyři tvrziště na Slánsku-Lukáš Vytlačil