Graficke pismenko Kdy tvrz vznikla dnes nevíme, snad ve třináctém či spíše čtrnáctém století. První zmínka je z roku 1416, kdy tvrz s poplužním dvorem, vsí a dalšími pozemky vladyka Slavata z Humniště a Radýciny prodal bratrům Janovi a Petrovi ze Studeněvsi, kteří ji spojili se statkem ve Studeněvsi. Roku 1548 byla všechna tato zboží včetně dědiny, louky a lesa "slove Humniště a tvrz pustá" opět prodány Volfu Bořitovi z  Martinic. Je možné, že tvrz zanikla za husitských válek, ale mohla být i obnovena protože A. Sedláček její zánik klade až do třicetileté války.

Text: historie
10.11. 2009 - Prudký Martin podle publikace Čtyři tvrziště na Slánsku-Lukáš Vytlačil