Graficke pismenko Vesnice Hradišťko je poprvé uváděna v roce 1143. Tehdy patřila Strahovskému klášteru. Od roku 1389 patřilo Hradišťko pod nedalekou Ostroměř. V 15. století ves zanikla, v 16. století je v Hradišťku uváděn jen dvůr. Při něm bratři Václav a Jan z Rokytníka v polovině 16. století vystavěli tvrz. Poprvé je uváděna v r. 1553, kdy ji při dělení majetku mezi bratry dostal Jan z Rokytníka. V r. 1609 po smrti Adama Ostroměřského z Rokytníka získal tvrz a dvůr Hradišťko Jaroslav Smiřický ze Smiřic. Ten ji připojil ke svému hořickému panství a z tvrze se stala hospodářská budova. V r. 1623, když byl rodu Smiřických zkonfiskován majetek, získal dvůr s tvrzí Albrecht z Valdštejna, který je v roce 1629 dal do užívání Alžbětě Štosové. Po Valdštejnově zůstal dvůr Alžbětě a byl přeměněn v dědičný statek. V r. 1680 získal dvůr klášter ve Valdicích. V 18. století byla tvrz opatřena mansardovou střechou. Na konci 18. století byl valdický klášter zrušen a dvůr v Hradišťku přeměněn v poddanskou usedlost. Po roce 1945 užívalo tvrz JZD. Dnes je tvrz obývaná, stále slouží hospodářským účelů, a patří soukromým majitelům.

Text: historie
13.4. 2008 - Milan Caha (zdroj: kol.: Encyklopedie českých tvrzí, I. díl, Argo, Praha 1997)