Graficke pismenko Tvrz byla založena na skalnatém výběžku z terénní hrany nad údolím Blanice a tvořila ji zřejmě obytná hranolová věž, po níž se dochovaly – dnes díky vegetaci a půdnímu překryvu téměř nepatrné - terénní náznaky. Na ploše západně od tvrze stávalo poměrně rozlehlé předhradí, zřejmě charakteru hospodářského dvora, které na třech terénem nechráněných stranách obklopoval mohutný val. Zbytek západního úseku valu, v současnosti až 3,5 metru vysoký, tvoří také nejvýraznější pozůstatek tvrziště. Zatímco val je uprostřed pole dobře viditelný, prostor původního jádra tvrze východně od něj na skalnaté hraně je v současné době díky husté vegetaci velmi špatně přehledný a těžko přístupný.

Text: popis
9.11. 2006 - © L. Svoboda (in Encyklopedie českých tvrzí, I. díl, ARGO 1997)